Okul Korkusu

Okul korkusu nedir?
Okul çağındaki çocuklarda birden bire okula gitmeye karşı beliren yoğun direnç ve korku durumudur.
İlköğretim ikinci devrede ve lisede de görülebilen okul korkusunun tedavisi yaşı küçük olan çocuklarda daha kolay olmaktadır.
Okul korkusu tedavi edilmediği zaman daha büyük sorunlara da yol açabilir.
Okul fobisi gelişmiş çocukların ortak özellikleri
Bu çocuklar genellikle sosyal ilişki kurmakta güçlük çeken, içe kapanık, utangaç çocuklardır.
Başarı kaygısı duyarlar, uslu, uyumlu evde kendisini fazlasıyla kabul ettiren ve aşırı onay bekleyen yapıları vardır.
Bu çocuklar ailelerine özellikle annelerine bağımlıdırlar.
Anne ve babaları olmadan bir yere gitmek, bir şey yapmak istemezler.
Her istedikleri anında karşılanmış ve anında tatmin isteyen ve olmayınca hileye başvuran yapıdadırlar.
 
Okul korkusunun Nedenleri
Anneden ayrı kalma ve terk edilme korkusu.
Annenin de çocuğa bağımlı olması okul korkusunu tetikleyebilir.
Bir hastalık ya da kaza sonucu evde bakım 
Kardeş kıskançlığı
Evdeki çatışmalı ortam
Başarısız olma endişesi
Anne ve babadan öğrenilmiş kaygı.
Anne, baba ve öğretmen ilgi ve sevgi eksikliği.
Bu kişilik özelliklerine sahip çocuklarda tetiği çeken bir bir kriz vardır. (kardeş doğumu, göç, bir kayıp, okul veya öğretmen değişikliği, okulda onurunu, bedeninin tehdit eden bir durum gibi).
Eğer okula gitmeyi reddetme ilk olarak çocuğun ergenlik döneminde ortaya çıkmışsa onu ciddi olarak rahatsız eden başka bir şeyinde işareti olabilir. Ya da okulda onu gerçekten korkutan veya tehdit eden bir şey olabilir.
 
Psikolojik Belirtiler
Çocuk neşesizdir, uykuya dalmakta güçlük çeker. Ödevlere karşı ilgisi azalır ve sonunda bir gün okula gitmeyeceğini söyleyiverir
Neden olarak, öğretmenden korktuğunu ya da arkadaşının kendisini rahatsız ettiğini söyleyebilir
Çoğu zaman evde rahattırlar. Şiddetli vakalarda çocuklar evde de huzursuzdurlar. Bağlı ve bağımlı oldukları aile bireyini bir yere bırakmaz, peşinde dolaşırlar.
Belirtiler genellikle okula gitme vaktinde yoğunlaşır, okuldan ayrılma vaktinde azalır.
 
 
Fizyolojik Belirtiler
Karınlarının, başlarının ağrıdığını, hasta olduklarını söylerler. Bu yakınmalar evde kalmalarına izin verildiğinde sona erer.
İştahsızlık ve uykusuzluk mide bulantısı görülmektedir.
 
Neler Yapılmalıdır?
İlkokul çağındaki çocukların eğitiminde en temel öğe, öğretmen ile çocuklar arasındaki ilişkidir. Çoğu zaman bu ilişki, çocuğun okula ve arkadaşlarına karşı gösterdiği tepkiyi, başarısını ve gelişimini etkiler. Deneyimlere göre sorun ne kadar erken ele alınırsa o kadar kolay iyileştirilir. Yine deneyimler göstermiştir ki okul fobisi yaşadığı fark edilmeyen çocuklar daha büyük ve ciddi problemler geliştirebilir. Sabırlı, tutarlı ve kararlı bir tavır içinde olunuz.
Okul korkusuyla baş etmede yapılacak ilk iş çocuğun olabildiğince çabuk okula geri dönmesidir.
Çocuğu okula gitme zorluğu nedeniyle cezalandırmayın, küçük düşürücü sözlerle aşağılamayın. Çocuğun bunaltısı ile oluşan belirtileri şımarıklık, ilgi çekme arzusu ya da sizi kızdırmak için yapılan davranışlar gibi yanlış yorumlamaktan kaçının.
Okul korkusu hakkında çocuğu suçlamayın ya da küçümsemeyin. Bu durumun bir çok çocuk tarafından yaşanabildiğini ve zaman içinde kendisini mutlaka daha iyi hissedeceğini anlatın.
Çocuğun güven duyduğu kişiyle okula gitmesi, gerektiğinde güven duyduğu kişinin çocuğun kendisini rahat hissedinceye kadar kısa bir sürede sınıfta oturması.
İlk günlerde okulun bahçesinde sonra okul içine daha sonrada sınıfa girmesi önce bir saat sonra iki sonra yarım gün daha sonra da tam gün okula gitmesi sağlanarak adım adım okulla buluşturulması sağlanmalıdır.
Bütün gayretlere rağmen problem çözülmüyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.